วันนี้ตื่นแต่เช้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้น ธรรมชาติสวยมาก ต้นไม้ใหญ่ก็ร่มรื่น