แชร์กันหน่อย ใครไม่รู้ ประกันภัยชั้น 1, 2+, 2, 3+, 3 ต่างกันอย่างไร

วันนี้พี่สิงโตจะพาทุกคนมารู้จักกับประกันภัยรถยนต์ที่คนมีรถ…จำเป็นต้องรู้

ประกันภัยรถยนต์ มีอยู่ 2 ชนิด

ชนิดแรก คือ ประกันภัยภาคบังคับ หรือที่เราเรียกกันว่า ประกันภัย พ.ร.บ. ซึ่งกฎหมายบังคับให้เจ้าของรถทุกคันต้องจัดให้มีการประกันภัยความเสียหายเพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที หรือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าปลงศพให้ในกรณีเสียชีวิตอย่างไรก็ตามการประกันภัยภาคบังคับนี้จะไม่ให้ความคุ้มครองถึงทรัพย์สินนะครับ ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้เอาประกันภัยหรือของผู้ประสบภัยก็ตาม    ดังนั้นเจ้าของรถจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงการประกันภัยชนิดที่สองซึ่งก็คือ ประกันภัยภาคสมัครใจ นั่นเอง  โดยในส่วนประกันภัยภาคสมัครใจนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจตามชื่อเลยครับ พูดกันง่ายๆก็คือ  เจ้าของรถจะทำหรือไม่ทำก็ได้  กฎหมายไม่บังคับ ไม่ซื้อก็ไม่ผิด  แต่ถ้าซื้อไว้แล้วจะอุ่นใจกว่ามากนะครับ…  โดยความคุ้มครองในส่วนประกันภัยภาคสมัครใจนี้จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากประกันภัยภาคบังคับ ทั้งในส่วนความรับผิดต่อบุคคลภายนอก โดยจะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมทั้งความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายบุคคลภายนอก และในส่วนความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก  ยิ่งไปกว่านั้นประกันภัยภาคสมัครใจยังอาจให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงรถยนต์คันเอาประกันภัยอีกด้วย   ซึ่งความคุ้มครองที่ได้รับจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของความคุ้มครองที่ลูกค้าเลือก  ดังต่อไปนี้

ประเภท 1 ประกันยอดฮิตที่คุ้มครองเกือบจะทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่ากรณีชนรถ ชนเสา ไฟไหม้ น้ำท่วม รอยหมากัด รอยแมวข่วนก็คุ้มครอง  แต่ทั้งนี้คุ้มครองภายใต้เงื่อนไขและข้อยกเว้นของการประกันภัยนะครับ…  โดยจะให้ความคุ้มครองทั้งในส่วนความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายบุคคลภายนอก และในส่วนความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองถึงความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย รวมถึงคุ้มครองถึงรถคันเอาประกันภัยในกรณีรถสูญหายหรือไฟไหม้ด้วย  หรือถ้าจะจำง่ายๆคือ “ประเภท 1 จ่ายทั้งเขา และจ่ายทั้งเรา” นั่นเอง

ประเภท 2+ จะให้ความคุ้มครองคล้ายกันกับประกันภัยประเภท 1  เกือบทุกอย่างทั้งในเรื่องความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก             รวมถึงกรณีรถคันเอาประกันภัยเกิดสูญหายหรือไฟไหม้ประกันภัยประเภทนี้ก็ยังคงให้ความคุ้มครอง   อย่างไรก็ตาม ความคุ้มครองในหมวดความเสียหายต่อรถยนต์ ประกันภัยประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองรถคันเอาประกันภัยเฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น  หากไม่ใช่กรณีชนกับยานพาหนะทางบกเช่นขับรถไปชนกับเสาไฟฟ้า บริษัทประกันภัยจะยังคงชดใช้ค่าเสียหายของเสาไฟฟ้าให้ตามปกติในหมวดความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก  แต่จะไม่ให้ความคุ้มครองแก่รถคันเอาประกันภัยในกรณีนี้ เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก

ประเภท 2 จะให้ความคุ้มครองในส่วนความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเหมือนกับประกันประเภท 1 ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก   แต่สำหรับความคุ้มครองในส่วนของรถยนต์คันเอาประกันจะให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีสูญหายหรือไฟไหม้เท่านั้น   แต่จะไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีเกิดความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกัน ดังนั้น หากรถคันเอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากกรณีน้ำท่วม หรือเกิดรอยขีดข่วน ประกันประเภท 2 ไม่คุ้มครองนะครับ

ประเภท 3+  จะให้ความคุ้มครองในส่วนความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งในส่วนความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามปกติ  นอกจากนั้นยังให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของรถคันเอาประกันภัยด้วยโดยจะคุ้มครองเฉพาะกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น   แต่จะไม่คุ้มครองถึงกรณีรถคันเอาประกันภัยสูญหายหรือไฟไหม้นะครับ

ประเภท 3 จะให้ความคุ้มครองเฉพาะในส่วนความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก   แต่จะไม่ให้ความคุ้มครองถึงรถคันเอาประกันเลยไม่ว่าความเสียหายนั้นจะมาจากสาเหตุใดก็ตาม   หรือถ้าจะจำง่ายๆ คือ “ประเภท 3 จ่ายแต่เขา  ไม่จ่ายเรา”  นั่นเอง

เป็นอย่างไรบ้างครับ พอจะรู้จักประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภทกันมากขึ้นแล้ว ต่อจากนี้การตัดสินใจที่จะเลือกซื้อประกันให้เหมาะสมกับเราก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป   ให้คำนึงถึงความจำเป็น ลักษณะการใช้งาน รวมถึงนิสัยของเราว่าเป็นผู้ขับขี่แบบไหนแล้วตัดสินใจได้เลยครับ เพราะท้ายที่สุดเรื่องอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราคาดการณ์ไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่เราสามารถเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อรับมือจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ได้    ดังนั้น มีประกันไว้.. อุ่นใจเสมอครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น